<strike id="xvpmd"></strike>

   <tr id="xvpmd"><sup id="xvpmd"></sup></tr>
  1. <output id="xvpmd"><em id="xvpmd"></em></output><big id="xvpmd"></big>
  2. <code id="xvpmd"><small id="xvpmd"></small></code>

   園博園第二批招聘面試人員名單公布

   2017-09-09 3970次

   編號求職崗位姓名身份證號
   12園博園檢票售票員王丹丹411325********5540
   15園博園檢票售票員史煥麗410225********6689
   19園博園檢票售票員薛亞萍410425********052X
   20園博園檢票售票員程小璐410182********0767
   22園博園檢票售票員關琹410621********4523
   24園博園檢票售票員徐芳芳411423********5541
   26園博園檢票售票員郭小玉410101********204x
   29園博園檢票售票員孫肖婷410223********4029
   38園博園檢票售票員宋小霞412728********4563
   40園博園檢票售票員賈鑫鑫411421********0086
   45園博園檢票售票員徐曉鶴410182********0334
   46園博園檢票售票員侯佩410522********0324
   47園博園檢票售票員張玉冰410185********1020
   54園博園檢票售票員張彥鑫410122********4427
   55園博園檢票售票員韓首胤410329********5036
   56園博園檢票售票員歹苗苗410184********5647
   58園博園檢票售票員白青青410184********0049
   60園博園檢票售票員王仲仁410184********0050
   63園博園檢票售票員陳娟411528********0067
   67園博園檢票售票員高欽欽412326********3027
   70園博園檢票售票員吳亞琦410324********392x
   73園博園檢票售票員陳龍雨410122********2912
   75園博園檢票售票員張沛412822********7262
   76園博園檢票售票員劉麗411503********5027
   78園博園檢票售票員賈歡歡410184********6926
   79園博園檢票售票員張宇410184********4444
   80園博園檢票售票員王變景410727********6929
   81園博園檢票售票員時燕閣410184********6923
   82園博園檢票售票員王倩410122********2965
   83園博園檢票售票員徐海洋412828********5414
   84園博園檢票售票員卞晶晶410823********0329
   92園博園檢票售票員宋俊鴿410185********6528
   98園博園檢票售票員張海霞412********
   102園博園檢票售票員張靖娜411282********0544
   104園博園檢票售票員張艷411328********5521
   110園博園檢票售票員趙建娜410184********4448
   113園博園檢票售票員呂明明410184********5016
   119園博園檢票售票員李瑞霞410122********2925
   127園博園檢票售票員郭輝411281********3028
   132園博園檢票售票員于曉宇410728********6530
   144園博園檢票售票員韓少麗410323********1569
   149園博園檢票售票員黎迎輝412825********3439
   151園博園檢票售票員劉暢412701********2029
   155園博園檢票售票員鄭娜娜411528********6824
   164園博園檢票售票員夏潤龍410423********0013
   167園博園檢票售票員明培培410526********8689
   170園博園檢票售票員馬娟411082********0043
   177園博園檢票售票員侯奕410184********8326
   181園博園檢票售票員姜夢鴿410122********4427
   186園博園檢票售票員李娜410184********4449
   187園博園檢票售票員吉肖霞410923********3668
   190園博園檢票售票員李娟410184********5043
   193園博園檢票售票員師維維410184********4425
   196園博園檢票售票員袁曉楓410185********0067
   200園博園檢票售票員鄭珊珊410881********0781
   202園博園檢票售票員歡浩宇410305********1517
   204園博園檢票售票員陳慧410822********1525
   206園博園檢票售票員任旎410825********7543
   212園博園檢票售票員王一涵410184********0023
   218園博園檢票售票員李若雪410411********5525
   219園博園檢票售票員韓錢寶410223********0527
   220園博園檢票售票員司鵬宇410702********052X
   224園博園檢票售票員賀孟杰410181********6049
   233園博園檢票售票員楊申申411322********4928
   236園博園檢票售票員呂瑩璐410224********1642
   238園博園檢票售票員雷雙雙410928********5189
   239園博園檢票售票員張甲明410184********0012
   240園博園檢票售票員宋攀柯411081********1555
   244園博園檢票售票員王飛410425********3514
   246園博園檢票售票員孔春彩410225********6128
   256園博園檢票售票員李競達410703********2017
   258園博園檢票售票員郭金霞412725********3042
   259園博園檢票售票員左巧惠410184********5021
   261園博園檢票售票員黃雪玲411421********2041
   263園博園檢票售票員晁瑩瑩410922********598X
   265園博園檢票售票員郭麗夢410182********2540
   269園博園檢票售票員郭冉410527********2961
   275園博園檢票售票員趙慧410122********5765
   276園博園檢票售票員牛紅霞410184********5648
   277園博園檢票售票員劉偉偉411122********8123
   282園博園檢票售票員劉亞爽410184********384x
   284園博園檢票售票員肖漫410725********6343
   287園博園檢票售票員馬健革410122********2927
   288園博園檢票售票員劉藝苑410185********3544
   290園博園檢票售票員權麗艷410306********0523
   292園博園檢票售票員劉貝貝410422********7041
   297園博園檢票售票員張欣131182********2624
   298園博園檢票售票員易思琴411524********5725
   302園博園檢票售票員趙麗紅410184********5687
   304園博園檢票售票員潘繼濤410422********2831
   307園博園檢票售票員時盼飛410184********1849
   310園博園檢票售票員趙紀培410184********6421
   316園博園檢票售票員胡凡雪411082********9029
   321園博園檢票售票員李小飛410323********5540
   324園博園檢票售票員黃麗音412326********5101
   328園博園檢票售票員韓超平410184********4429
   332園博園檢票售票員杜凱月410721********3046
   340園博園檢票售票員朱由辛410522********5232
   348園博園檢票售票員王濤410122********8617
   350園博園檢票售票員孫珂411403********7563
   351園博園檢票售票員侯欣宇410305********4029
   364園博園檢票售票員劉慧玥410122********0021
   372園博園檢票售票員王娟娟410323********456X
   374園博園檢票售票員邵慧敏411621********0044
   388園博園檢票售票員李龍洋410122********2932
   398園博園檢票售票員和玲玲410882********5546
   422園博園檢票售票員劉佩云412728********6547
   437園博園檢票售票員孫麗敏410403********5587
   479園博園檢票售票員王璀璨411422********2145
   482園博園檢票售票員李琳琳410184********4444
   483園博園檢票售票員吳英411328********0026
   489園博園檢票售票員張書偉410184********4417
   496園博園檢票售票員黃巖巖412825********002X
   497園博園檢票售票員陳紅410184********4424
   503園博園檢票售票員趙培帥410184********5619
   507園博園檢票售票員張丹婭410423********6642
   510園博園檢票售票員馬亞珍410184********3226
   515園博園檢票售票員馮可可410425********3548
   523園博園檢票售票員梁圓圓412721********624X
   544園博園檢票售票員張瑩413026********8443
   549園博園檢票售票員趙玉姣411325********0023
   562園博園檢票售票員杜東杰410108********0018
   566園博園檢票售票員馮杰411503********5366
   567園博園檢票售票員張珂411302********3763
   573園博園檢票售票員孫東仙410329********7025
   579園博園檢票售票員程搏410103********0092
   582園博園檢票售票員韓博411422********0028
   594園博園檢票售票員張夢杰410523********2067
   596園博園檢票售票員姚勝南412725********6928
   601園博園檢票售票員敬惠婷410184********0622
   604園博園檢票售票員王子晗410883********3014
   611園博園檢票售票員耿麗霞198708********
   612園博園檢票售票員馬甜甜420702********2044
   615園博園檢票售票員支孟丹412723********2980
   621園博園檢票售票員江雪411524********4727
   628園博園檢票售票員劉小英410184********5022
   631園博園檢票售票員宮夢雨410183********0524
   633園博園檢票售票員張笑影410181********5021
   638園博園檢票售票員劉丹410184********3845
   644園博園檢票售票員孫巧巧410222********302X
   652園博園檢票售票員李嬌雅410101********3024
   659園博園檢票售票員侯明智410184********3839
   661園博園檢票售票員吳瑞瑩411322********4525
   663園博園檢票售票員馬聰森411328********5026
   672園博園檢票售票員劉源410184********1812
   673園博園檢票售票員梁英麗410182********6583
   677園博園檢票售票員陳婷婷410225********4122
   683園博園檢票售票員付文利411421********6420
   690園博園檢票售票員王芳芳410184********3220
   691園博園檢票售票員許敬文410721********1025
   695園博園檢票售票員樊垚華410183********2035
   699園博園檢票售票員馮丹410102********0203
   700園博園檢票售票員王英霞410184********5062
   702園博園檢票售票員周培源410184********0013
   703園博園檢票售票員郭嘉欣410122********0027
   708園博園檢票售票員李奇411123********9542
   709園博園檢票售票員劉玉琪410184********5620
   710園博園檢票售票員田夢巖410222********252X
   719園博園檢票售票員左俊霞410184********5027
   723園博園檢票售票員高倩倩410122********4462
   725園博園檢票售票員許海鋒342225********1019
   729園博園檢票售票員馬亞慧410184********3829
   730園博園檢票售票員馮帥410122********0050
   735園博園檢票售票員劉奪410122********0043
   736園博園檢票售票員王稼彬410104********0036
   741園博園檢票售票員時曉東410184********1812
   742園博園檢票售票員楊靜410221********4227
   744園博園檢票售票員張毓410727********154X
   749園博園檢票售票員單欣欣410526********2025
   753園博園檢票售票員和文聰410823********0374
   755園博園檢票售票員朱小利340621********2821
   757園博園檢票售票員師利彬410184********441X
   760園博園檢票售票員王莉娟410184********5645
   764園博園檢票售票員張麗君410181********154X
   766園博園檢票售票員鄧曉茜411329********2846
   767園博園檢票售票員徐露露410322********8960
   768園博園檢票售票員張曦411024********0028
   769園博園檢票售票員張慧410223********8027
   776園博園檢票售票員黃方方410225********4625
   777園博園檢票售票員孫樂華412728********684X
   784園博園檢票售票員趙海瑞410184********7650
   786園博園檢票售票員孫炳艷410621********4543
   789園博園檢票售票員王一帆410122********296X
   790園博園檢票售票員李夢萌410223********9841
   792園博園檢票售票員徐一飛412821********0212
   795園博園檢票售票員郭夢410184********0068
   799園博園檢票售票員張媛媛411521********8328
   800園博園檢票售票員張盈盈411023********302X
   801園博園檢票售票員吳婭菲410184********6366
   806園博園檢票售票員李衛艷410184********0056
   810園博園檢票售票員劉曉玉410184********5027
   811園博園檢票售票員孫辰辰412727********6129
   814園博園檢票售票員劉坤371083********0537
   817園博園檢票售票員周曉宇411522********2723
   823園博園檢票售票員李俊美417272********5944
   828園博園檢票售票員崔云云410782********9566
   829園博園檢票售票員張可410421********6027
   834園博園檢票售票員朱永靜410105********0124
   編號求職崗位姓名身份證號
   18園博園講解員郭姿陽410411*********5605
   31園博園講解員師源410822*********5542
   37園博園講解員喬文豪410181*********6983
   53園博園講解員秦敏411282*********0525
   62園博園講解員李琪411421*********5262
   65園博園講解員張慶玲410122*********2927
   71園博園講解員楊婷410105*********002x
   72園博園講解員高菡迎410184*********0020
   77園博園講解員琚譯清107821*********929
   87園博園講解員趙丹丹410104*********0067
   89園博園講解員苗雪冰411727*********8548
   93園博園講解員馮雨夢410302*********1526
   94園博園講解員李翠麗412725*********744X
   99園博園講解員陳淑賢411522*********302X
   100園博園講解員王玥410811*********0041
   108園博園講解員張文娟412727*********5765
   117園博園講解員李萬波410223*********5516
   121園博園講解員范怡410703*********1023
   128園博園講解員李勝強410222*********2521
   134園博園講解員肖夢醒412827*********1025
   145園博園講解員盧珍珍411422*********304X
   163園博園講解員張亞君410184*********0046
   185園博園講解員李先瓊421022*********5143
   192園博園講解員李慧娟410224*********502X
   199園博園講解員朱莉爽410223*********8025
   222園博園講解員路博文410221*********8441
   227園博園講解員劉宥祺410205*********1027
   230園博園講解員韓曉朦410526*********4424
   231園博園講解員王佳欣410182*********0021
   232園博園講解員郭晶潔411481*********1228
   242園博園講解員宋悅411522*********0626
   254園博園講解員張利潔410527*********2026
   257園博園講解員朱琳琳410882*********0523
   280園博園講解員張慧杰410182*********0320
   281園博園講解員陳迎瑩410108*********0046
   294園博園講解員王孟珂412727*********3023
   300園博園講解員李慧410184*********0049
   308園博園講解員李珂411082*********7242
   309園博園講解員馮秀英411421*********6428
   313園博園講解員姜芳芳140702*********7240
   337園博園講解員湛偉偉410122*********2629
   339園博園講解員張珊珊411627*********8728
   346園博園講解員陳燦412825*********7622
   354園博園講解員王夢丹412724*********0941
   368園博園講解員徐千雅410182*********0322
   435園博園講解員范珍珍411281*********4521
   438園博園講解員張利珍410122*********2941
   453園博園講解員牛俐文410104*********0028
   511園博園講解員劉曉昂410184*********0059
   564園博園講解員張歡410184*********064X
   584園博園講解員魏珂410104*********0249
   609園博園講解員韋曉凡410781*********5124
   610園博園講解員王瑩410923*********1746
   634園博園講解員岳磊410811*********0033
   641園博園講解員孫鳳云140581*********5823
   649園博園講解員莊中平411303*********4827
   664園博園講解員李曉雪410182*********7562
   681園博園講解員周舒瑩410882*********8020
   733園博園講解員何俊良411528*********7138
   748園博園講解員張佳音410103*********0166
   759園博園講解員李楠南410504*********0042
   773園博園講解員張曉惠410182*********1446
   775園博園講解員田云410185*********3023
   783園博園講解員張渝悅412702*********0084
   807園博園講解員朱靜410223*********8025
   815園博園講解員解俊格410329*********0563
   827園博園講解員代璐璐411627*********6925
   編號求職崗位姓名身份證號
   293園博園網絡工程師郭慧超410184********1856
   389園博園網絡工程師萬家明410184********6915
   404園博園網絡工程師介坤410323********3015
   411園博園網絡工程師劉天412701********0518
   450園博園網絡工程師湯小彬411322********5313
   555園博園網絡工程師孔永超410184********0036
   574園博園網絡工程師李自民410325********0018
   620園博園網絡工程師戴景龍411421********6498
   674園博園網絡工程師路鈺濤410521********1517
   778園博園網絡工程師李志411421********281X
   796園博園網絡工程師李強410184********4438
   831園博園網絡工程師李東坤410184********4433
   編號求職崗位姓名身份證號
   130園博園信息技術專員石曉冰410182********4535
   136園博園信息技術專員馬麗婷410328********962X
   225園博園信息技術專員韓銀鋒410184********4491
   303園博園信息技術專員栗亞楠410423********4026
   357園博園信息技術專員張瑞412725********1829
   363園博園信息技術專員劉陽410184********0028
   369園博園信息技術專員薛凡康410781********2011
   378園博園信息技術專員程艷紅410603********3525
   384園博園信息技術專員侯雪晴410122********2624
   393園博園信息技術專員胡方超410725********0850
   396園博園信息技術專員張利敏410122********2940
   433園博園信息技術專員宋琳琳410923********7244
   440園博園信息技術專員朱江麗412722********2044
   460園博園信息技術專員陳彥冰411081********9153
   543園博園信息技術專員呂靜411122********1126
   697園博園信息技術專員王真410181********7284
   738園博園信息技術專員李平410122********2945
   771園博園信息技術專員朱粉粉410223********6569
   813園博園信息技術專員劉勝410184********4431
   821園博園信息技術專員蒲定遠410184********9039


   鄭州市航空港經濟綜合實驗區中國中原人力資源產業園A座8樓
   官方微博
   官方微信
   亚洲妇女自偷自偷图片,免费人成a大片在线观看,亚洲乱亚洲乱妇无码,成 人 黄 色 激 情视频网站